1/9
En capítulos anteriores...

Poalla 7.0   é o seguinte capítulo do noso  proxecto "Ventares e zoares" dentro do programa  Meteoescolas

Valor, para levar a cabo este Proxecto innovador e insólito.

Esforzo, para realizalo cada día a tempo real.

Novas tecnoloxías e tradición, como ferramentas indispensables.

Talento, dos nosos alumnos para crear.

Aprendizaxe, divertido e directo.

Respecto, entre compañeiros e pola contorna que nos rodea.

Esixencia, para que o resultado sexa sempre o mellor.

Satisfacción, por un traballo ben feito.